Bezoek aan Abayashram

Was

Halverwege januari brachten Jelly en Sytze Huizinga een bezoek aan India en deden ook Abayashram aan. Vergezeld van twee kennissen uit Bangalore, AP en Alice Thomas, gaven we gehoor aan Joby Varghese’s uitnodiging om hem en de board van Vision India te ontmoeten. (Vision India is de organisatie die het centrum Abayashram beheert). Zoals gewoonlijk is het mooi zonnig weer. De vrouwen die in Abayashram verblijven zijn buiten bezig de was te doen – een kleurrijk geheel dat bijna zou doen vergeten waarom ze daar zijn. Geestelijk ziek, verlaten door familie, levend op straat, wordt hen nu in Abayashram een thuisgeboden en een kans op rehabilitatie. Er wonen zo’n 40 vrouwen waarvan een aantal HIV-besmet is.

 

Zorg

Een rondleiding door het eenvoudige maar goed verzorgde centrum laat zien wat er gedaan wordt. De kerstversiering hangt er nog. Aan de muur hangen ook lijsten met namen van medicijnen. Medische zorg is een harde noodzaak. De vrouwen en ook verplegend personeel dat langs komt krijgen onderricht in de verschillende HIV medicijnen en de vaak niet geringe bijwerkingen. De ziekenboeg bestaat uit een bed, kast en infuusstandaard. Maar de zorg is professioneel met bezoekende artsen en alles is perfect schoon. Naast deze medische zorg is er ook en vooral psychische begeleiding. Een psychiater bezoekt de vrouwen regelmatig. Een strak dagprogramma van zes uur ‘s ochtends tot half tien ’s avonds brengt structuur aan in hun leven. Het doen van de was is daar onderdeel van. Onder begeleiding wordt er handwerk van allerlei soort gedaan. Het wordt ons trots getoond. Ook is er tijd voor TV kijken en vermaak. Vier maal per dag is er een maaltijd – gevarieerd en gezond.

Board

Joby heeft één ruimte waar hij zijn bed, bureau, zithoek en keuken heeft. In het midden staat een fraaie bronzen schaal waarin bloemen drijven. Onder het genot van een kopje chai (Indiase thee) maken we kennis met de boardmembers (bestuursleden) van Vision India: Joby Varghese die ook het centrum leidt, Emerson Samuel, een waterdeskundige met veel projectervaring, Dr. Valsa Koshy, psychiater, en Sara Joseph, lerares. Valsa Koshy vertelt hoe ze indertijd al samenwerkte met de oprichtster van Vision India, de te jong overleden Daisy Matthew. Een belangrijk onderwerp van gesprek is de huisvesting van Abayashram. Er worden nu twee simpele gebouwen gehuurd van een lokale landbouwer die Joby en zijn werk een warm hart toedraagt. De locatie is prima, maar de huur drukt zwaar op het budget en een mogelijkheid om uit te breiden is er niet. Enige tijd geleden kon Vision India een stuk land verder van Bangalore kopen maar de eigenaar trok zich op het laatste moment terug. Nu heeft zich een nieuwe mogelijkheid voorgedaan – een stuk land dat ontwikkeld gaat worden voor bebouwing en bovendien veel dichter bij de huidige locatie ligt. En, niet onbelangrijk, de prijs is heel redelijk.

Land

Met de boardmembers rijden we ernaar toe om een kijkje te nemen. Het is een goed bereikbaar stuk van 14 acres (een kleine 6 bunder; voor de niet boeren onder ons, een bunder is een hectare oftewel 10.000 m2). Daarvan worden 2 acres, zo’n 8000 m2, door Vision India aangekocht. Het land ligt nu nog braak – rode grond met wat bomen en struiken. Naast Abayashram is er sprake van plannen voor een school en andere bebouwing. Er is overeenstemming met de verkopers. Helaas wil dat nog niet zeggen dat de zaak in kannen en kruiken is. Voormalige eigendomsrechten worden door de Indiase overheid uitgebreid nagetrokken. Dan moet registratie plaatsvinden en de bestemming worden aangepast – meer bureaucratie. Dit traject zou in enkele weken doorlopen kunnen worden, maar het kan ook maanden duren. Niettemin ziet het er gunstig uit! Zodra registratie is voltooid is het zaak het land te omheinen. In India ben je pas zeker als je een hek of muur om je land hebt gezet. Dan komt de watervoorziening aan de beurt en vervolgens kan gebouwd worden. In die eerste fase is daarvoor snel geld nodig: Stichting Kettingreactie neemt in ieder geval de kosten van muur en waterput voor haar rekening.

Maaltijd

Terug bij Abayashram gebruiken we met zijn allen een maaltijd – veel gerechten, kruidig en lekker.

We nemen afscheid van Joby, Emerson, Valsa en Sara (1e, 4e, 5e en 6e van links). Ze zullen ons regelmatig op de hoogte houden van de voortgang zodat wij er tijdig op in kunnen spelen. Met AP en Alice (2e en 3e van links) rijden we terug naar Bangalore.

Jelly en Sytze Huizinga

Comments are closed.