Bezoek Asha foundation

Jelly en Sytze Huizinga, 23 december 2022

Dr. Glory Alexander ontving ons op 8 december bij Asha in Bangalore.

Zij heeft indertijd haar baan bij het Baptist Hospital opgegeven om Asha op te richten. Ze heeft een uitgebreid netwerk in de medische en sociale wereld.

Dr. Glory laat aan de hand van een ppt presentatie zien wat Asha doet. Het betreft hulp aan HIV geïnfecteerde personen, veelal vrouwen, en hun kinderen. Door hen medicijnen te geven en op het gebruik toe te zien kunnen zij gewoon aan het maatschappelijke leven deelnemen.

Ook wordt er veel voorlichting gegeven aan beroepsgroepen zoals politie, werkers in de bouw en onderwijzers. Daarnaast wordt de actuele hulp gekoppeld aan onderzoek, dat via congressen en wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd.

De hulp van Stichting Kettingreactie gaat naar een groep van 34 vrouwen die van Asha ART (antiretroviral therapy) medicijnen krijgen. Hoewel onze bijdrage maar een klein deel betreft van wat Asha doet komt onze steun direct terecht bij de vrouwen die het betreft. Onze huidige bijdrage voorzit nog enkele maanden in de kosten van deze medicijnen. Ondertussen blijven we als Stichting Kettingreactie geld inzamelen om de hulp aan deze vrouwen voort te kunnen zetten.

Comments are closed.