Nieuw project: ASHA Foundation

Stichting Kettingreactie gaat een nieuw project ondersteunen, namelijk het project voor HIV-besmette vrouwen van de ASHA Foundation. De officiële besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de vergadering van januari 2020. Dit project past helemaal in het beleid van Stichting Kettingreactie, namelijk lokale projecten in India ondersteunen die hulp bieden aan kansarme vrouwen in India.

Vooruitlopend op het formele besluit hebben we het project alvast opgenomen op onze website, en donaties voor dit project zijn van harte welkom.