Steun ons

Deze stichting is in het leven geroepen om de opbrengsten van onze fondsenwervingsacties ordelijk en conform de regels te doen toekomen aan Vision India (Abayashram) danwel de UWA-Bangalore (Working Women’s Hostel).

Met een gift kunt u het verschil maken. Steun ons en wij zorgen dat uw gift volledig benut wordt ten bate van de vrouwen in Bangalore. Het project t.b.v. het Working Women’s Hostel is inmiddels succesvol afgerond (zie “Opening 2e Working Women’s Hostel”), wat inhoudt dat momenteel alle giften ten gunste zullen zijn van Abayashram.

Inmiddels is er door Stichting Kettingreactie in totaal al een bedrag van € 35.000,00 opgehaald, waarvoor hartelijke dank!