Betaalwijze

Giften voor onze projecten kunnen worden overgemaakt op:

                              NL87 INGB 0005313860

Ten name van Stichting Kettingreactie in Amsterdam.
1
 

     Hartelijk dank voor uw steun!