Posts Tagged ‘hulp’

HIV hulp blijft nodig

De laatste maanden gaat uiteraard alle aandacht naar corona. Je zou bijna vergeten dat er nog een ander virus is dat helaas vele mensen treft: HIV, ook in India. Hulp blijft nodig om mensen te helpen die aan getroffen zijn door AIDS.

Stichting Kettingreactie geeft financiële ondersteuning aan de ASHA-foundation, een Indiase stichting die zich inzet voor HIV-besmette mensen. Wij hebben de medicijnen gesponsord voor ongeveer 30 vrouwen gedurende 5 maanden.

Van dr. Glory van de ASHA foundation ontvangen we het volgende bericht:

“Since the care for HIV/AIDS is a lifelong responsibility, the work is going on and we have been able to provide ART for all our patients. Many of them also had Covid 19 and survived but  we lost about 3-4 patients to Covid as well. With the money that you sent us we have provided free ART to 30 women for five months from the month of Feb 2021 to June 2021.”

We hebben een uitgebreide verantwoording ontvangen van ASHA-foundation hoe onze donatie van 1600 euro is besteed.

Heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit project!!

Hostel Sarayu is klaar

Afgelopen maanden is er hard gewerkt door de University Women’s Association om de binnenkant van het nieuwe hostel Saraya af te maken en het hostel klaar te maken voor bewoning. Read the rest of this entry »

Warmwaterketelproject voor het vrouwenhostel geslaagd!

Het warmwaterketelproject voor het hostel voor werkende vrouwen is succesvol afgerond. Het benodigde bedrag van € 3.742,= is opgehaald, en Wilde Ganzen heeft daarbovenop een subsidie gegeven van ruim € 2000,=. Het totaalbedrag van € 5.790,= is inmiddels overgemaakt naar het UWA-Vrouwenhostel in Bangalore en zij hebben inmiddels de zonnepanelen al op het dak staan:

Read the rest of this entry »

Bezoek aan Abayashram

Was

Halverwege januari brachten Jelly en Sytze Huizinga een bezoek aan India en deden ook Abayashram aan. Vergezeld van twee kennissen uit Bangalore, AP en Alice Thomas, gaven we gehoor aan Joby Varghese’s uitnodiging om hem en de board van Vision India te ontmoeten. (Vision India is de organisatie die het centrum Abayashram beheert). Zoals gewoonlijk is het mooi zonnig weer. De vrouwen die in Abayashram verblijven zijn buiten bezig de was te doen – een kleurrijk geheel dat bijna zou doen vergeten waarom ze daar zijn. Geestelijk ziek, verlaten door familie, levend op straat, wordt hen nu in Abayashram een thuisgeboden en een kans op rehabilitatie. Er wonen zo’n 40 vrouwen waarvan een aantal HIV-besmet is.

  Read the rest of this entry »

Presentatie bij Vrouwen van Nu Wageningen


Op 12 maart 2011 heeft Corrie de Brabander-Ketting een presentatie gegeven over het project Abayashram bij NBvP Vrouwen van Nu in Wageningen.


Hiernaast de presentatie:

 

De betrokkenheid bij Abayashram is ontstaan dankzij Vrouwen van Nu Wageningen. Want toen Corrie in oktober 2009 naar India ging, had het bestuur van de Vrouwen van Nu haar gevraagd eens rond te kijken of er niet een vrouwenproject was wat zij konden adopteren. Het Abayashram voldeed volledig aan die vraag!

Een projectmatige aanpak voor Vision India

Wij willen Vision India graag helpen hun droom te realiseren van een nieuw centrum in een eigen pand. Dit is een complex project voor de wat langere termijn. Op de korte termijn willen we kleinere concrete projecten definiëren en zo een structurele bijdrage leveren aan verbetering van het Abayashram (bijvoorbeeld een nieuw waterreservoir, of een auto).

We kiezen dus voor een projectmatige aanpak: eerst duidelijk vaststellen waar het geld voor nodig is, kosten ramen, geld inzamelen, uitvoeren, evalueren. De eerste stap is gezet, namelijk het projectteam is gevormd! Dit bestaat uit Hans (vz), Wim (sec), Marieke, Angela en Jelly. Zij gaan de projecten definiëren en een tijdsplanning maken. Dit uiteraard in overleg met het bestuur van Vision India. Read the rest of this entry »