Posts Tagged ‘Joby Jacob Varghese’

Op bezoek bij Joby

Op zondag 9 november was ik te gast bij Joby Varghese op Abayahsram, net buiten Bangalore. We gebruikten de lunch en Joby praatte mij bij over zijn werk met de vrouwen in het opvangcentrum. Het aantal vrouwen dat momenteel wordt opgevangen is 42. Joby ziet dat als een goed aantal dat past bij de faciliteiten en de staf die hij heeft. Hij vertelde dat het steeds kostbaarder wordt om goede staf aan te trekken, vooral vanwege de stijgende lonen en kosten van levensonderhoud in en rond Bangalore.

  Read the rest of this entry »

Nieuwe groepsfoto

Er is een nieuwe groepsfoto gemaakt van de bewoners en staf van het Abayashram in Bangalore:

Koopcontract voor nieuw land getekend

het koopcontract voor het land met alle handtekeningen

Vision India heeft dit jaar definitief het stuk land gekocht in Nandagudi, een dorpje vlakbij Bangalore.

Op dit moment huurt Vison India nog haar pand, maar met de oprukkende verstedelijking van Bangalore is er een reële kans dat binnen een aantal jaar deze locatie moet worden opgegeven. Reden waarom Vision India gezocht heeft naar een eigen stuk land in de buurt van Bangalore. Met behulp van lokale sponsors zijn ze in staat geweest dit land aan te kopen. Daar India geen kadaster kent zoals wij dat hebben, is overdracht van land altijd een moeilijk proces. Je moet namelijk kunnen bewijzen dat je het van de rechtmatige eigenaar koopt, en dat niemand anders aanspraak op het land maakt. Vision India was dan ook erg blij dat na maanden het uiteindelijk lukte om alle benodigde handtekeningen te verzamelen op de officiële overdrachtsakte. Read the rest of this entry »

Vision India bestaat 15 jaar

Op 14 september heeft Vision India gevierd dat Abayashram 15 jaar bestaat. Hans Rooijmans was toevallig voor zijn werk in Bangalore en werd uitgenodigd om dit mee te vieren. Alle vrienden van Vision India (zoals Lions Club, Overseas Women’s Club, kerk, Stichting Kettingreactie) waren aanwezig om deze mijlpaal te vieren. De viering bestond uit toespraken, maar ook gezang door personeel en patiënten.  Read the rest of this entry »

Nieuwe auto direct ingezet voor familie-herenigingen

Vision India heeft de nieuwe auto direct ingezet om 2 van de patiënten van Abayashram met hun familie te herenigen. Read the rest of this entry »

Nieuwe auto direct ingezet voor familie-herenigingen

Vision India heeft de nieuwe auto direct ingezet om 2 van de patiënten van Abayashram met hun familie te herenigen. Read the rest of this entry »