Verantwoording

Stichting Kettingreactie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze ANBI-status te mogen voeren en te behouden, schrijft de Belastingdienst ons voor om zo veel mogelijk transparantie te betrachten in ons financiële beleid.

Daarom geven wij u op onderliggende pagina’s inzage in alle relevante onderwerpen, te weten:

  1. ANBI-verklaring
  2. naam van de stichting
  3. fiscaal nummer
  4. contactgegevens
  5. bestuurssamenstelling
  6. beleidsplan
  7. beloningsbeleid
  8. doelstelling
  9. uitgeoefende activiteiten
  10. financiële verantwoording