Beleidsplan

Stichting Kettingreactie ondersteunt organisaties in India die zich inzetten voor de verbetering van de positie van kansarme vrouwen. De stichting richt zich daarbij op alle Indiase vrouwen die voor onze hulp in aanmerking komen en beperkt zich niet alleen tot vrouwen van een bepaald geloof, een bepaalde kaste of leeftijd.

Daar de middelen van Stichting Kettingreactie beperkt zijn is het beleid om een gelimiteerd aantal, geselecteerde instellingen in India te ondersteunen. Hierdoor wordt bereikt dat aan deze geselecteerde instellingen significante, concrete ondersteuning kan worden geleverd.

Daarnaast biedt de Stichting alleen financiële ondersteuning aan concrete projecten (zoals het bouwen van een nieuwe put of aanschaf van een auto). Er wordt in principe geen ondersteuning gegeven aan lopende of dagelijkse activiteiten van de geselecteerde instellingen. Dit om te voorkomen dat er een afhankelijkheid ontstaat van de geboden ondersteuning. De financiële positie van de Stichting staat namelijk niet toe om periodieke of meerjarige ondersteuning te garanderen.

Op dit moment zijn er 2 instellingen in India geselecteerd voor ondersteuning door Stichting Kettingreactie. Er wordt gezocht naar uitbreiding met 1-2 instellingen in India. (Die uiteraard aan de doestelling moeten voldoen). Deze uitbreiding heeft tot doel meer keuze te hebben in type en omvang van te ondersteunen projecten. Zodra er een project is geselecteerd en de financiële middelen het toelaten wordt er direct uitvoering gegeven aan het project. De Stichting heeft niet tot doel een buffer of reserve op te bouwen. Wel is het mogelijk dat er 1 of meerdere jaren gespaard wordt voordat uitvoering kan worden gegeven aan een project, totdat de financiële middelen toereikend zijn.

November 2019