Doelstelling

Stichting Kettingreactie heeft tot doelstelling fondsen te werven waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd die de positie van kansarme vrouwen in India te verbeteren. De stichting richt zich daarbij op alle Indiase vrouwen die voor onze hulp in aanmerking komen en beperkt zich niet alleen tot vrouwen van een bepaald geloof, een bepaalde kaste of leeftijd. Hiertoe werkt Stichting Kettingreactie altijd samen met geselecteerde lokale partners in India. Deze lokale partners dragen de projecten aan en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. 

De gebruikte werkwijze is:

  1. In contact met de doelgroepen het selecteren en definiëren van projecten, opstellen van de financiële opzet met daarin de bijdrage van de lokale partners en Stichting Kettingreactie.
  2. Het inrichten van fondswervingsacties inclusief voorlichting ten behoeve van deze projecten.
  3. Fondsen ter beschikking stellen van de projecten met lokaal toezicht op de bestedingen, resulterend in door Stichting Kettingreactie geaccepteerde financiële verantwoording
  4. Periodieke verantwoording naar de sponsors met behulp van (financiële) jaarverslagen, website, nieuwsbrieven, etc.