Missie

De missie van Stichting Kettingreactie is het verbeteren van de positie van kansarme vrouwen in India. De Stichting doet dit door lokale (Indiase) hulporganisaties voor vrouwen financieel te ondersteunen door middel van fondsenwerving in Nederland.

Stichting Kettingreactie richt zich op alle Indiase vrouwen die voor onze hulp in aanmerking komen en beperkt zich niet alleen tot vrouwen van een bepaald geloof, een bepaalde kaste of leeftijd.