Historie

In oktober 2009 waren Wim en Corrie de Brabander-Ketting op bezoek bij Angela Rooijmans-Ketting in Bangalore. Op uitnodiging bezochten zij het Abayashram centrum van Vision India.

Daar werden zij getroffen door de nood en de toewijding van de werkers en ze besloten een stichting op te richten in Nederland voor fondsenwerving. De naam ‘Kettingreactie’ werd geboren: 2 zussen Ketting die in reactie op elkaar proberen een reactie bij anderen te veroorzaken.

Het doel van de stichting werd breder getrokken aangezien Angela ook nauw bij een ander vrouwenproject in India betrokken is, namelijk het vrouwenhostel van de University Women’s Association, de UWA-Bangalore.

Het bestuur werd aangevuld met Jelly Huizinga, die net terugkwam uit India en daar drie jaar als vrijwilligster bij Vision India was betrokken, en Willemijn van der Meer, die het bestuur versterkt met haar ruime kennis van internationale vrouwenzaken en financiën, en het UWA-B vrouwenhostel heeft bezocht toen zij in India op bezoek was.

Van links naar rechts: Corrie, Jelly, Willemijn en Angela

Hans Moormann, bevriende notaris in Wageningen, bood aan de stichting gratis op te richten. Een fantastisch aanbod! Op 23 december 2009 passeerde daar de akte.

Inmiddels (eind 2022) zijn we 13 jaar verder en is er veel werk verzet! Met betrekking tot het vrouwenhostel kunnen wij zelfs met trots en voldoening melden dat de doelen zijn bereikt en daarmee is dit project dan ook met succes afgerond. Er heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen het bestuur: Willemijn is na voltooiing van het UWA-project afgetreden als bestuurslid en heeft haar functie van penningmeester overgedragen aan Hans Rooijmans. Tegelijkertijd heeft Angela Rooijmans-Ketting haar functie van voorzitter overgedragen aan Wim de Brabander, zodat zij zich intensiever kan richten op de projecten van Vision India, zonder daarbij gehinderd te worden door bestuurskwesties. En we hebben een derde project toegevoegd: Asha foundation.