Organisatie en bestuur

bestuur:
Wim de Brabander (voorzitter)
Jelly Huizinga – Groen (secretaris)
Hans Rooijmans (penningmeester)

secretariaat:
Corrie de Brabander – Ketting

website en nieuwsbrief:
Angela Rooijmans – Ketting

adviseurs:
Sytze Huizinga